Bật mí bí quyết thích và nhích của lông mi Elsie

Nếu bạn muốn có một hình dạng cụ thể của lông mi, sau đó bạn cần phải chọn mascara phải và bàn chải. Xem video và tìm hiểu những hiệu ứng mà bạn nhận được bằng cách vẽ lông mi với các loại mascaras khác nhau.